wtorek, 24 listopad 2015 20:53

Regulamin konkursu plastycznego "Dobroczynna Bombka Bożonarodzeniowa"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ Dobroczynna Bombka Bożonarodzeniowa”

1. Organizator: Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy”

2. Temat konkursu: Dobroczynna Bombka Bożonarodzeniowa.

3. Warunki uczestnictwa: prace wykonane indywidualnie przez dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie klas I – III szkoły podstawowej.

4. Zasady:
- Prace muszą być wykonane samodzielnie;
- Każdy uczestnik oddaje jedną pracę;
- Format pracy : praca przestrzenna z możliwością zawieszenia;
- Technika wykonania dowolna;
- Praca powinna być opisana (imię i nazwisko, wiek nazwa przedszkola lub szkoły, telefon lub e -mail rodzica lub opiekuna prawnego);
- Prace nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania.

5. Kryterium oceny prac:
- walory artystyczne i estetyczne,
- pomysłowość,
- pracochłonność,
- samodzielność.

6. Termin dostarczenia prac: od 3 listopada do 04 grudnia 2015r.

7. Miejsce dostarczenia prac: Miejskie Gimnazjum nr 4 im. Zofii Kossak, ul. Wyzwolenia 3, 32-600 Oświęcim.

8. Nagrody: Organizator powoła niezależne Jury, które przyzna nagrody w następujących kategoriach:
KATEGORIA I – Przedszkola
- za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe
KATEGORIA II – Szkoły Podstawowe, klasy I - III
- za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe
NAGRODA SPECJALNA – dla przedszkola lub szkoły, która zaangażuje najwięcej dzieci.

9. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.mowp.pl.

10. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 13 grudnia 2015 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu o godz. 15.00 podczas Wielkiego Charytatywnego Jarmarku Bożonarodzeniowego  organizowanego przez naszą fundację. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie www.mowp.pl od 04.12.2015 roku.

11. W przypadku pytań dotyczących konkursu organizator wyznacza osobę: Sylwia tel. 513074129

12. Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi. Konkursowe bombki będą wyeksponowane w dniu 13.12.2014. w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu od godz. 10.00. Podczas ekspozycji prac będzie można je otrzymać za wolny datek do puszki. Impreza, jak zawsze, będzie miała charakter charytatywny - zbiórka wesprze leczenie Agnieszki Słowik, rocznej mieszkanki Oświęcimia, która cierpi na ciężką chorobę genetyczną - mukowiscydozę. Całość zebranych w tym dniu środków trafi na konto dziecka w fundacji Zdążyć z Pomocą, skąd rodzice będą mogli uzyskiwać refundacje poniesionych kosztów leczenia ich dziecka. 

 Organizator
Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy”

Czytany 1639 razy