piątek, 22 maj 2020 15:22

Z ,, koroną na głowie”- konkurs plastyczno-filmowy z nagrodami Wyróżniony

Czas pandemii, który spędzamy zamknięci w domu nie musi być nudny! A może czegoś się nauczyłeś, mając więcej czasu dla siebie? Czegoś się o sobie dowiedziałeś? Może uspokojenie życia wpłynęło na Twój rozwój i znalazłeś coś, czym możesz zainspirować innych?

Wierzymy w kreatywność i pomysły uczniów i przedszkolaków z terenu powiatu oświęcimskiego.

A więc do dzieła Weź udział w konkursie zorganizowanym przez Fundację Mała Orkiestra Wielkiej pomocy pt. „Z koroną na głowie”. Najpierw wybierz jedną z dwóch kategorii.

 1. Konkurs plastyczny. Zaprojektuj okolicznościową kartkę i napisz na niej życzenia, które będą podziękowaniem dla pracy lekarzy, pielęgniarek, służb mundurowych oraz innych osób, które pomagają ludziom w walce z koronawirusem.

 2. Konkurs filmowy. Nagraj krótki film (max. 2 min.) , w którym pokażesz jak radzisz sobie z izolacją, jak twórczo spędzasz czas (uczysz się, wypoczywasz, bawisz, pomagasz, realizujesz hobby, pasje itp.).

Swoje prace wraz ze skanem formularza zgłoszeniowego prześlij do nas a jeśli możesz i chcesz - udostępnij swoją pracę lub film w jednym z serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube), koniecznie z hashtagami #zkoronanaglowie  #mowp #pomocmamoc. Możesz skorzystać z profilu własnego lub Twoich rodziców. Pamiętaj, aby ustawić post jako publiczny.

Zawalcz o cenne nagrody! Rodzinne sesje zdjęciowe (Anna Sękowska Fotografia), wejściówki do Kręgielni Kula Hula, pyszne lody w lodziarni „Figa z Makiem”, czy rodzinną pizzę w Da Grassso – to wszystko czeka na Ciebie.

Do rozdania mamy również kilkadziesiąt nagród rzeczowych ufundowanych przez Energylandię, Powiat Oświęcimski, Miasto Oświęcim i partnerów. To gry planszowe, książki, kubki termiczne.

UWAGA!!!
Dodatkowo dla trzech placówek (szkół lub przedszkoli), które nadeślą najwięcej prac, przekażemy bony o wartości 300, 200 i 100 zł do wykorzystania w hurtowni papierniczej czy księgarni.

Nie dajcie się nudzie i walczcie o cenne nagrody! Pokażcie, że twórczo spędzacie czas społecznej kwarantanny.

Zabawa potrwa 3 tygodnie. Podpisane kartki, filmiki wraz z formularzem zgłoszeniowym - prześlij do poniedziałku 15 czerwca br. na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O wynikach poinformujemy na naszym profilu i stronie www. 19 czerwca br.

Kto może wziąć udział? Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i średnich do 18. roku życia, którzy mieszkają lub uczęszczają do szkoły na terenie powiatu oświęcimskiego.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? To proste!

 1. Wybierz jedną z kategorii konkursowych – wykonaj kartkę okolicznościową albo nagraj krótki film na wybrany temat (max. 2 min).

 2. Jeżeli możesz - Poproś rodzica/opiekuna/nauczyciela o udzielenie zgody na Twój udział w konkursie poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego  (Imię i nazwisko, pełna nazwa przedszkola lub szkoły, wiek, kategoria konkursowa film/kartka ) . Formularz  wraz z załączoną pracą (plik lub link do filmu, kartkę w formacie jpg ) prześlij na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 czerwca br.

 3. To wszystko! Teraz pozostaje poczekać na decyzję jury, które 19 czerwca przyzna nagrody za najlepsze filmy i kartki okolicznościowe.


Powodzenia!

 

Regulamin Konkursu ,,Z koroną na głowie”

organizowanego przez Fundację ,,Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy w Oświęcimiu

dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 18. roku życia z powiatu oświęcimskiego.

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs (zwany dalej „Konkursem”).

 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy (zwana dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 46/3.

 3. Konkurs adresowany jest dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 18. roku życia z powiatu oświęcimskiego, zwanych dalej Uczestnikami.

 4. Konkurs trwa od 22.05.2020 r. do dnia 15.06.2020 do godziny 15.00.

 5. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez Organizatora komisja konkursowa.

II Cele konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych kartek okolicznościowych będących podziękowaniem dla lekarzy, pielęgniarek, strażaków i innych osób walczących z koronawirusem lub krótkich filmików pokazujących jak przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu oświęcimskiego spędzają czas w domu w trakcie trwania kwarantanny społecznej.

 1. Celem Konkursu jest także promowanie pozytywnych wartości takich jak empatia, życzliwość, wdzięczność, niesienie pomocy innym, docenienie pracy innych, okazanie szacunku dla postaw społecznych. Konkurs ma także pobudzić kreatywność uczniów, zagospodarować czas wolny, zachęcić do aktywności twórczej, propagować postawy odpowiedzialnego zachowania społecznego. Dzięki udziałowi w konkursie wzrosną umiejętności uczniów w zakresie obsługi urządzeń multimedialnych poprzez stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów i kreatywności poprzez udostępnienie swojej pracy lub filmu w jednym z serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube).

III Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do ukończenia 18. roku życia, zwanych w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami”.

2. Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia w ciągu trwania Konkursu.

3. Jeden film może być zgłoszony tylko jeden raz.

4.Przedmiotem Konkursu jest zrealizowanie amatorskiego 2.minutowego filmu lub wykonanie okolicznościowej kartki plastycznej dowolną techniką i w dowolnym formacie.

5. Aby film został zakwalifikowany do konkursu  musi spełniać warunki określone w Regulaminie tj.

Elementy obligatoryjne:

Czas trwania filmu: do: 2 minuty

Film musi zawierać: Tytuł i Autora

Film nie może:

- naruszać godności ludzkiej;

- zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz narodowość;

- ranić przekonań religijnych lub politycznych;

- zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;

- sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.

6. Film musi pokazywać sposób spędzania czasu kwarantanny społecznej.

IV Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy przesłać w terminie: do 15.06.2020r. na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

 3. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie MOWP i profilu FB MOWP od dnia 19 czerwca 2020 roku.

 4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników.

 5. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:

- walory artystyczne i estetyczne,

- pomysłowość,

- pracochłonność,

V Nagrody

Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:
I. Za kartkę okolicznościową pt. „Z koroną na głowie”, na której znajdą się podziękowania, życzenia dla lekarzy, pielęgniarek, służb mundurowych oraz innych osób, które pomagają ludziom w walce z koronawirusem.

II. Za krótki film (max. 2 min.) , w którym autorzy pokażą jak radzą sobie z izolacją w domu. Jak „Z koroną na głowie” uczą się, wypoczywają, bawią, pomagają najbliższym lub obcym, spędzają czas z rodziną, dbają o higienę albo realizują swoje hobby itp..

Z uwzględnieniem trzech grup wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.

Nagrody specjalne – bony do hurtowni papierniczej lub księgarni o wartości odpowiednio 300 zł, 200 zł i 100 zł, przyznane zostaną dla placówek, które prześlą największą ilość prac.

 

VI Zgłoszenia
Wypełniony Formularz  wraz z załączoną pracą (plik lub link do filmu, kartkę w formacie jpg ) prześlij na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 czerwca br. W lewym dolnym rogu każdej pracy powinno znajdować się: imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwa grupy przedszkolnej (lub podanie klasy szkoły podstawowej / średniej), a także nazwa placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu ( np. Jan Nowak, klasa III , Szkoła Podstawowa nr ….w........)
Konkurs trwa od 22.05.2020 r. do dnia 15.06.2020 do godziny 15.00.

VII Ochrona danych osobowych

Opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych uczestników, a także udostępnienia danych na stronie MOWP i Facebooku - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) w celu realizacji niniejszego Konkursu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 46/3

Każdy opiekun prawny uczestnika konkursu oświadcza, że został poinformowany, iż zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, a także o przysługującym mu prawie dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi.

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 VIII Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Fundacja ,,Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” p. Monika Bartosz, tel. 575 995 915

3. Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi.

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

5. Uczestnik posiada, o czym zaświadcza jego rodzic/ opiekun prawny, zgodę osób widniejących na przesłanej pracy, na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także podanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych oraz wykorzystanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

6. Zgłaszający, film/ pracę, rodzic/ opiekun prawy, w imieniu uczestnika akceptuje, że Organizator może udostępniać pracę plastyczną lub cały film oraz jego fragmenty na swojej stronie, w mediach społecznościowych i innych mediach.

7. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

9. Uczestnikowi konkursu przysługuje całość praw autorskich do filmu i jego elementów składowych oraz do pracy plastycznej.

 

,, Z koroną na głowie”- konkurs z nagrodami

Zgłoszenie.

Imię i nazwisko ucznia:............................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna prawnego:.....................................................................................................

Przedszkole/ szkoła, do której dziecko uczęszcza..................................................................................

Klasa:…....................................................................................................................................................

Rodzaj pracy:...........................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu ,, Z koroną na głowie” organizowanym przez Fundację ,,Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” w Oświęcimiu, a Zgłoszenie jest jego akceptacją.

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, a także udostępnienie danych na stronie MOWP i Facebooku - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) w celu realizacji niniejszego Konkursu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 46/3

….....................................................................

Data i podpis opiekuna prawnego

Czytany 1763 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 czerwiec 2020 12:38