poniedziałek, 09 grudzień 2019 15:22

Oświadczenie Wyróżniony

W związku z ostatnim publicznym wpisem, który anonimowo pojawił się w internecie w uzgodnieniu z rodzicami Lenki Kożuch podajemy do publicznej informacji, co następuje:

1. Zbiórki publiczne dla Lenki Kożuch

Na początku listopada na konto Lenki Kożuch przelaliśmy kwotę w wysokości 21.235 zł – była to łączna wpłata z szeregu imprez organizowanych dla naszej podopiecznej. Dnia 9 grudnia z konta Fundacji MOWP dokonano przelewu na subkonto dziecka w Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą w wysokości 126 tysięcy 606,33 złotych. Jest to wpłata sumująca całkowity dochód ze zbiórek i darowizn z trzech dużych imprez charytatywnych, które w miesiącach: październik, listopad i grudzień odbyły się na rzecz Lenki (koncert w Porębie 71 tys. 526 zł, Hokejowy Mecz Charytatywny dla sześciorga dzieci (1/6 zebranej kwoty): 12 tys. 674,33 , Jarmark Bożonarodzeniowy 42 tys. 406 zł). Uzyskiwane z imprez kwoty były podawane do publicznej wiadomości i w tej wysokości zostały przelane na subkonto dziecka.

2. Jesteśmy transparentni

Każdorazowo pieniądze zebrane podczas imprezy liczone są w obecności przedstawiciela rodziny, ze zbiórki spisywany jest pisemny protokół, i kwota która na nim widnieje - opatrzona podpisami osób liczących pieniądze- podawana jest do publicznej wiadomości, a następnie - wpłacana na konto MOWP. Środki te są następnie przelewane na subkonto dziecka w Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. MOWP nie pobiera żadnych opłat, prowizji od podopiecznych z tytułu prowadzenia  działalności.

3. Przelewy środków na subkonta dzieci

W zawartym z rodzicami pisemnym porozumieniu nie zawieramy terminów dokonywania przelewów. Staramy się dokonywać ich w miarę szybko, kaskadowo w określonych transzach. Bardzo optymalną jest forma scalania przelewów. Od  ponad 9 lat jest stosowana w naszej fundacji i jak dotąd nie spotkała się z zastrzeżeniami ze strony podopiecznych, ani ich rodzin czy współorganizatorów imprez. Pozwala zaoszczędzić cenny czas członków fundacji, którzy sami działają jako wolontariusze kosztem życia prywatnego (nikt nie jest pracownikiem fundacji i nikt nie pobiera wynagrodzenia). Zdarza się, że czas przelewu może się wydłużyć, zwłaszcza pod  koniec roku kalendarzowego, kiedy następuje kumulacja imprez organizowanych lub współorganizowanych przez fundację, czy też sumowanie wielu zbiórek publicznych organizowanych w wielu miejscach na różnych podopiecznych. W żaden sposób nie łamie to zapisów zawieranego z rodzicami dziecka porozumienia. Bywa również tak, że do ostatecznego zamknięcia faktycznej kwoty zbiórki (obejmującej zarówno wpłaty do puszki jak darowizny regulowane przelewami) brakuje nam zadeklarowanego przelewu od Darczyńcy, który nabył coś podczas imprezy. Dopiero po zaksięgowaniu od niego ostatniej wpłaty możemy dokonać transferu środków. Współpracujemy w ten transparentny sposób od lat z rodzicami ponad 40-tu naszych podopiecznych. Nigdy nie spotkaliśmy się z jakimikolwiek zastrzeżeniami.

4. Współpracujemy z Fundacją Zdążyć z Pomocą z Warszawy

Dzieje się tak, ponieważ Fundacja MOWP nie prowadzi subkont dzieci. Współpracujemy z FDZzP  z jednego kluczowego powodu - to najbardziej wiarygodna, sprawdzona fundacja, która nie pobiera żadnych opłat administracyjnych, a my mamy pewność, że 100 procent zebranych na dziecko środków trafia na jego subkonto.

5.Na co zgromadzone na subkoncie dziecka środki mogą być wydawane?

Nie na wszystko. Regulują to szczegółowo statuty fundacji. Najczęściej środki zebrane na subkoncie dziecka mogą być wydawane na ponoszone przez rodziców koszty leczenia i rehabilitacji dziecka np. zakup leków, suplementów, sprzętu medycznego, opłaty za zabiegi, operacje, dojazdy do kliniki etc. a w drugiej kolejności na poprawę jego sytuacji bytowej (np. zakup dietetycznej żywności). Rodzice dokonują zakupów a następnie imienne opisane faktury wysyłają do fundacji z prośbą o ich refundację. Przy wydatkowaniu większych kwot bezpośrednio z subkonta (np. opłata za operację) muszą mieć na to uprzednio zgodę zarządu fundacji. Są na bieżąco kontrolowani.

Z góry dziękujemy za każdą pomoc dla naszych podopiecznych. Jesteśmy społecznikami. Niektóre imprezy organizujemy od A do Z, inne firmujemy świadcząc pomoc, wypożyczając sprzęt, udostępniając puszki, numer zbiórki czy pomagając jako wolontariusze. Z roku na rok imprez organizowanych dla naszych podopiecznych jest coraz więcej. Cieszy nas to, ale także powoduje niejednokrotne kolizje terminów. Każdy z nas pracuje na 200 procent swoich możliwości. Działamy uczciwie i transparentnie, dlatego bolą nas insynuacje i pomówienia, które narażają na szwank wypracowane przez 9 lat dobre imię naszej fundacji. Przypominamy również, że naszej stronie internetowej www.mowp.pl można znaleźć sprawozdania finansowe z działalności fundacji.

Na przyszłość prosimy, aby wszelkie pytania, uwagi kierować imiennie (nie anonimowo) na adres mailowy fundacji lub na nasz profil na FB . Nie mamy nic do ukrycia i na pewno na wszystkie, odpowiednio szybko odpowiemy.

Z poważaniem,

Zarząd MOWP

Czytany 4093 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 grudzień 2019 16:18