poniedziałek, 19 marzec 2018 08:01

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ Dobroczynna Pisanka Wielkanocna”

 1. Organizator: Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 46/3
 2. Temat konkursu: Dobroczynna Pisanka Wielkanocna.
 3. Warunki uczestnictwa: prace wykonane indywidualnie przez:
  1. dzieci w wieku przedszkolnym,
  2. uczniów klas I – III szkoły podstawowej.
 4. Zasady:
  • Prace muszą być wykonane samodzielnie ;
  • Format pracy: praca przestrzenna z możliwością zawieszenia;
  • Technika wykonania dowolna;
  • Praca powinna być opisana (imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola lub szkoły);
  • Prace nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania;
  • Każde przedszkole lub szkoła powinno sporządzić imienną listę wszystkich uczestników konkursu i dołączyć do prac.
 5. Kryterium oceny prac:
  • samodzielność.
  • walory artystyczne i estetyczne,
  • pomysłowość,
  • pracochłonność.
 6. Termin dostarczania prac: od 07.03.2018 r.  do 09.03.2018 r.
 7. Miejsce dostarczania prac:Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak (dawne Miejskie Gimnazjum nr 4 im. Zofii Kossak) , ul. Wyzwolenia 3, 32-600 Oświęcim (naprzeciwko Dworca PKP)
 8. Nagrody: Organizator powoła niezależne Jury, które przyzna następujące nagrody w 2 kategoriach:
  • KATEGORIA I – Przedszkola
   • za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe.
  • KATEGORIA II – Szkoły Podstawowe, klasy I - III
   • za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe.
  • NAGRODA SPECJALNA – dla przedszkola lub szkoły, która zaangażuje najwięcej dzieci.
 9. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie i profilu MOWP na FB, oraz wydarzeniu imprezy na FB.
 10. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 25 marca 2018 rokuw Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu o godz. 15.00 podczas Wielkiego Charytatywnego Kiermaszu Wielkanocnego organizowanego przez fundację "Mała Orkiestra Wielka Pomocy". Wyniki konkursu będą dostępne na stronie , profilu MOWP oraz wydarzeniu imprezy na FB od 15.03.2018 roku.
 11. W przypadku pytań dotyczących konkursu organizator wyznacza osobę: Dominika tel. 514 350 764

Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi. Konkursowe pisanki będą wyeksponowane w dniu 25.03.2018 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu od godz. 09:30. Podczas ekspozycji prac będzie można je otrzymać za wolny datek do puszki. Kiermaszowi będzie towarzyszyła zbiórka charytatywna na rzecz 17-letniej Natali Drozdowskiej, która choruje na nowotwór (Chłoniak Hodgkina), porażenie mózgowe
i epilepsje
. Całość zebranych w tym dniu środków trafi na konto podopiecznej w fundacji Zdążyć z Pomocą, skąd rodzice będą mogli uzyskiwać refundacje poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji dziewczynki.

Organizator

Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy”

Czytany 1652 razy