czwartek, 16 listopad 2017 06:55

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "Dobroczynna Bombka Bożonarodzeniowa"

 1. Organizator: Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 46/3
 2. Temat konkursu: Dobroczynna Bombka Bożonarodzeniowa.
 3. Warunki uczestnictwa: prace wykonane indywidualnie przez:
  1. dzieci w wieku przedszkolnym,
  2. uczniów klas I – III szkoły podstawowej.
 4. Zasady:
  • Prace muszą być wykonane samodzielnie;
  • Format pracy: praca przestrzenna z możliwością zawieszenia;
  • Technika wykonania dowolna;
  • Praca powinna być opisana (imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola lub szkoły, telefon lub e-mail rodzica lub opiekuna prawnego);
  • Prace nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania;
  • Każde przedszkole lub szkoła powinno sporządzić imienną listę wszystkich uczestników konkursu i dołączyć do prac.
 5. Kryterium oceny prac:
  • walory artystyczne i estetyczne,
  • pomysłowość,
  • pracochłonność,
  • samodzielność.
 6. Termin dostarczania prac: od 28.11.2017 r. do 30.11.2017 r.
 7. Miejsce dostarczania prac: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak, ul. Wyzwolenia 3, 32-600 Oświęcim (naprzeciwko Dworca PKP).
 8. Nagrody: Organizator powoła niezależne Jury, które przyzna następujące nagrody w 2 kategoriach:
  1. KATEGORIA I – Przedszkola - za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe.
  2. KATEGORIA II – Szkoły Podstawowe, klasy I - III - za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe.
  3. NAGRODA SPECJALNA – dla przedszkola lub szkoły, która zaangażuje najwięcej dzieci.
 9. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.mowp.pl.
 10. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 grudnia 2017 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu o godz. 15.00 podczas Wielkiego Charytatywnego Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego przez fundację "Mała Orkiestra Wielka Pomocy". Wyniki konkursu będą dostępne na stronie www.mowp.pl od 04.12.2017 roku.
 11. W przypadku pytań dotyczących konkursu organizator wyznacza osobę: Dominika tel. 514 350 764
 12. Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi. Konkursowe bombki będą wyeksponowane w dniu 10.12.2017 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu od godz. 11.00. Podczas ekspozycji prac będzie można je otrzymać za wolny datek do puszki. Jarmarkowi będzie towarzyszyła zbiórka charytatywna na rzecz 6-letniej Antosi Matusiak, mieszkanki Nowej Wsi, która choruje na spastyczność  kończyn dolnych, zaburzenia neurorozwojowe ,  opóźnienie rozwoju mowy oraz podejrzenie zespołu genetycznego. Całość zebranych w tym dniu środków trafi na konto podopiecznego w fundacji Zdążyć z Pomocą, skąd rodzice będą mogli uzyskiwać refundacje poniesionych kosztów leczenia Antosi.

Organizator:
Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy”

Czytany 2641 razy