poniedziałek, 14 listopad 2016 13:59

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Dobroczynna Bombka Bożonarodzeniowa”

 1. Organizator: Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 46/3
 2. Temat konkursu: Dobroczynna Bombka Bożonarodzeniowa.
 3. Warunki uczestnictwa: prace wykonane indywidualnie przez:
  1. dzieci w wieku przedszkolnym,
  2. uczniów klas I – III szkoły podstawowej.
 4. Zasady:
 • Prace muszą być wykonane samodzielnie;
 • Format pracy: praca przestrzenna z możliwością zawieszenia;
 • Technika wykonania dowolna;
 • Praca powinna być opisana (imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola lub szkoły, telefon lub e-mail rodzica lub opiekuna prawnego);
 • Prace nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania;
 • Każde przedszkole lub szkoła powinno sporządzić imienną listę wszystkich uczestników konkursu i dołączyć do prac.
 • Kryterium oceny prac:
  • walory artystyczne i estetyczne,
  • pomysłowość,
  • pracochłonność,
  • samodzielność.
 • Termin dostarczania prac: od 05.12.2016 r.do 07.12.2016 r.
 • Miejsce dostarczania prac: Miejskie Gimnazjum nr 4 im. Zofii Kossak, ul. Wyzwolenia 3, 32-600 Oświęcim (naprzeciwko Dworca PKP).
 • Nagrody: Organizator powoła niezależne Jury, które przyzna następujące nagrody w 2 kategoriach:
  1. KATEGORIA I – Przedszkola
   - za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe.
  2. KATEGORIA II – Szkoły Podstawowe, klasy I - III
   - za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe.
  3. NAGRODA SPECJALNA – dla przedszkola lub szkoły, która zaangażuje najwięcej dzieci.
 • Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.mowp.pl.
 • Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 18 grudnia 2016 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu o godz. 15.00 podczas Wielkiego Charytatywnego Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego przez fundację "Mała Orkiestra Wielka Pomocy". Wyniki konkursu będą dostępne na stronie www.mowp.pl od 09.12.2016 roku.
 • W przypadku pytań dotyczących konkursu organizator wyznacza osobę: Sylwia tel. 513074129
 • Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi. Konkursowe bombki będą wyeksponowane w dniu 18.12.2016 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu od godz. 11.00. Podczas ekspozycji prac będzie można je otrzymać za wolny datek do puszki. Jarmarkowi będzie towarzyszyła zbiórka charytatywna na rzecz Krzysztofa Węgrzyna., mieszkańca Grojca, który urodził się z naczyniakiem jamistym twarzy, języka i wargi dolnej. Obecnie naczyniak rozrasta się i w chwili obecnej utrudnia pełne zamykanie ust, prowadzi do licznych, trudno leczących się infekcji oraz powoduje trudności z oddychaniem podczas snu, co w przyszłości może zagrażać życiu. Całość zebranych w tym dniu środków trafi na konto podopiecznego w fundacji Zdążyć z Pomocą, skąd rodzice będą mogli uzyskiwać refundacje poniesionych kosztów leczenia Krzysztofa.

  Organizator:
  Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy”

  Czytany 2545 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 styczeń 2017 09:51