czwartek, 21 czerwiec 2012 07:40

MOWP realizuje projekt w ramach hortiterapii.

logo_FIO1d

Hortiterapia lub inaczej ogrodoterapia to najprościej rzecz ujmując leczenie za pomocą ogrodów. W hortiterapii wykorzystuje się pracę fizyczną w terapii osobowości i resocjalizacji. Terapia ta, rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy, polega na urządzaniu ogrodów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych m/in psychiczne, które uczestniczą w uprawie i pielęgnowaniu roślin. Wpływa to pozytywnie na ich samopoczucie i proces rehabilitacji. Uczestnicząc w pracach ogrodowych i pozostając w kontakcie z przyrodą stają się pełnoprawnymi, współodpowiedzialnymi członkami wspólnoty opiekującej się ogrodem.

W Polsce hortiterapia nie jest oficjalnie uznaną przez ośrodki medyczne formą terapii i rehabilitacji, chociaż zajęcia ogrodnicze włączane są do programów ośrodków dysponujących zapleczem ogrodniczym, takich jak domy opieki społecznej, szpitale psychiatryczne, ośrodki odwykowe, warsztaty terapii zajęciowej. Od czerwca br. oświęcimska Fundacja "Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy" rozpoczęła realizację projektu, który przewiduje udział wolontariuszy w warsztatach zzakresu hortiterapii, pn. "Wolontariat jako forma samorozwoju i podnoszenia poziomu umiejętności", który jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Potencjał fundacji, czyli tak zwany wkład własny, to praca wolontariuszy - poczynając od ludzi stanowiących jej organy statutowe. Dzięki realizacji zadania fundacja pragnie pozyskać nowych, chętnych do działania wolontariuszy a także zaktywizować obecnych. Chce również wpłynąć na zwiększenie ich potencjału dzięki szkoleniom oraz warsztatom, które podniosą ich umiejętności. Beneficjentami niniejszego projektu są: słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Oświęcimskim Centrum Kultury, uczniowie Powiatowego Zespołu nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu poznający annały zawodu technika architektury krajobrazu,  przedstawiciele władz  i wolontariusze MOWP, osoby niepełnosprawne oraz potencjalni przyszli ochotnicy organizacji. Według założeń, zajęcia hortiterapii mają wpłynąć na zwiększenie koordynacji ruchowej, poprawę kondycji fizycznej, obniżenie stresu,napięcia i agresji, poprawę koncentracji i kondycji psychicznej,podniesienie poczucia własnej wartości i pewności siebie, przede wszystkim podopiecznych fundacji. Projekt będzie realizowany do końca 2012 roku.

logokolor

Czytany 4169 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 14 kwiecień 2014 21:44